Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

News

ทำความรู้จัก “LAVAPANEL”

เป็นแบรนด์น้องใหม่ในเครือ LAVAREDO ที่สร้างสมประสบการณ์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไฮกลอสส่งออกทั้ง USA ยุโรป และเอเชีย ซึ่งมาตรฐานการส่งออก

Read More

ทำความรู้จัก “บานพับ”

มาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ “บานพับ” กันเถอะ สิ่งเล็กๆที่ไม่เล็ก ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่จะลืมไม่ได้ คือ “บานพับ” เพราะเป็นตัวยึดระหว่างหน้าบานประตู กับตัวโครงตู้ หรือวงกบ

Read More

ไฮกลอส” ดูแลไม่ยาก ถ้ารักษาและทำความสะอาดถูกวิธี

การใช้งาน เฟอร์นิเจอร์ “ไฮกลอส” ไม่ว่าจะเป็น ตู้เสื้อผ้า ตู้ครัว โต๊ะทำงาน โต๊ะกินข้าว เมื่อถูกใช้งานบ่อยครั้ง ก็จะมีคราบนิ้วมือ รอยเลอะคราบกาแฟ คราบสกปรกต่างๆ ฯลฯ

Read More